1 AGOST / 1 AGOSTO · 16H-19H · CATALÀ / ESPAÑOL

CATALÀ. El silenci és un dels grans recursos de l’artista per trobar la seva pròpia veu. Aquesta sessió, que es realitzarà amb l’ús mínim de la paraula, va enfocada a focalitzar els sentits a la creació.

Una sola eina i les mans, ens serviran per modelar, amb les tècniques més senzilles, peces complexes, riques en matisos. 

La sessió es concebuda com una meditació experimental en la que les mans i la ment van en una mateixa direcció: donar forma a un tros de fang.

Una experiència per als més agosarats.

NO ES REQUEREIX EXPERIÈNCIA / A PARTIR DE 16 ANYS / S’INCLOUEN TOTS ELS MATERIALS / EN CATALÀ I CASTELLÀ

 

ESPAÑOL. El silencio es uno de los grandes recursos del artista para encontrar su propia voz. 

Esta sesión, que se realizará con el uso mínimo de la palabra, va dirigida a focalizar los sentidos en la creación. 

Una sola herramienta, que el participante seleccionará al principio de la sesión, y las manos, nos servirán para modelar, con las técnicas más sencillas, piezas complejas, ricas en matices. 

La sesión se concibe como una meditación experimental, en la que las manos y la mente van en una misma dirección: dar forma a un trozo de arcilla.

Una experiencia para los más atrevidos. 

NO SE REQUIERE EXPERIENCIA PREVIA / A PARTIR DE LOS 16 AÑOS / SE INCLUYEN TODOS LOS MATERIALES / SESIÓN EN CATALÁN Y ESPAÑOL

@