CATALÀ

Projecte i organització – CATERINA ROMA

Concebo aquestes experiències com un apropament a l’art mitjançant les tècniques ceràmiques, que en ser manuals i amb un evident vincle amb la terra, estimulen d’una manera més fluida la creativitat.

Volem crear un espai inspirador, on visitants i participants visquin l’experiència artística en la seva pròpia pell, i surtin amb ganes de seguir el seu camí creatiu, que pot prendre les formes més diverses.

ESPAÑOL

Proyecto y organización – CATERINA ROMA

Concibo estas experiencias como un despertar de la creatividad y la mirada artistica mediante las técnicas cerámicas, que al ser manuales y con un evidente vínculo con la tierra, estimulan de una manera más fácil la creatividad.

Queremos crear un espacio inspirador, donde visitantes y participantes vivan la experiencia artística en su propia carne, y salgan con ganas de seguir su propio camino creativo, que puede tomar las formas más diversas.

·

CATALÀ

Imparteix – MARÍA BERTANI

Nascuda a Buenos Aires, la María imparteix classes de ceràmica a Barcelona, a més de desenvolupar la seva pròpia línia creativa. Part de l’equip de les fornades de llenya, és una ceramista de gran sensibilitat i una excepcional capacitat per transmetre la seva força creativa.

Llicenciada en literatura, aporta una trajectòria docent i una mirada poètica a les experiències de Ca l’Humà.

ESPAÑOL

Imparte- MARÍA BERTANI

Nacida en Buenos Aires, María imparte clases de cerámica en Barcelona, además de desarrollar su propia línea creativa. Compañera incansable de las hornadas de leña, es una ceramista de gran sensibilidad y una excepcional capacidad para transmitir su fuerza creativa.

Licenciada en literatura, aporta su trayectoria docente y una mirada poética a las experiencias de Ca l’Humà.

@