5 de juny 16:30H-19H

CATALÀ. Originat al Japó del s.XVI per coure les peces de la cerimònia del té, el rakú és una cuita d’efectes sorprenents i imprevisibles, en la que es treuen les peces roents del forn per sotmetre-les a un procés de reducció i refredament molt ràpid. De caràcter experimental, és un joc on es convoquen els elements naturals –terra, aigua, foc, aire i fusta- per crear la peça ceràmica.

La sessió començarà amb l’esmaltat de les peces (una de mitjana o dues de petites) combinant els esmalts proposats, i a continuació es carregarà el forn. Durant la cuita, s’oferirà una explicació a la tècnica de reducció i refredament, per a que cada participant pugui experimentar amb la seva peça els diferents acabats, quan arribi el moment.

Cada participant courà dues peces, que podrà endur-se a casa un cop acabada la sessió. Es poden portar peces que s’hagin fet en una altra de les sessions, o triar del que tinguem en estoc.

NO ES REQUEREIX EXPERIÈNCIA PRÈVIA / A PARTIR DE 14 ANYS / S’INCLOUEN TOTS ELS MATERIALS / SESSIÓ EN CATALÀ I CASTELLÀ

ESPAÑOL. Originado en el Japón del s.XVI para cocer las piezas de la ceremonia del te, el rakú es una cocción de efectos sorprendentes e imprevisibles. Las piezas se sacan del horno al rojo vivo, para someterlas a un proceso de reducción y enfriamiento muy rápido. De carácter experimental, es un juego en el que se convocan los elementos naturales -tierra, aire, agua, fuego y madera- para crear la pieza cerámica.

La sesión empezará con el esmaltado de las piezas, combinando los esmaltes propuestos, y a continuación se cargará el horno. Durante la cocción, se ofrecerá una explicación sobre la técnica de reducción y enfriamiento, para que cada participante pueda experiementar con sus piezas los diferentes acabados, una vez llegado el momento.

Cada participante esmaltará dos piezas, que podrá llevarse a casa una vez terminada la sesión. También se podrán cocer las piezas realizadas en otra de las sesiones o elegir entre las que tengamos en estoc.

NO SE REQUIERE EXPERIENCIA PREVIA / A PARTIR DE LOS 14 AÑOS / SE INCLUYEN TODOS LOS MATERIALES / SESIÓN EN CATALÁN Y ESPAÑOL

@