TAMBÉ US PODEU INSCRIURE DIRECTAMENT A LA GALERIA DE PÚBOL, ESCRIURE’NS UN CORREU ELECTRÒNIC O TRUCAR-NOS AL 972 02 01 39

*L’ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET DE CANCELAR LES EXPERIÈNCIES PER CAUSES DE FORÇA MAJOR, O SI NO S’ARRIBA A UN MÍNIM DE PARTICIPANTS. EN CAS DE CANCEL·LACIÓ PER PART DEL PARTICIPANT, FINS A 2 DIES ABANS ES RETORNARÀ L’IMPORT ÍNTEGRE

 

TAMBIÉN OS PODEIS INSCRIBIR DIRECTAMENTE EN LA GALERÍA DE PÚBOL, ESCRIBIR-NOS UN CORREO ELECTRÓNICO O LLAMARNOS AL 972 02 01 39

*LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE CANCELAR EXPERIENCIAS POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR, O SI NO SE ALCANZA UN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. EN CASO DE CANCELACIÓN POR PARTE DEL PARTICIPANTE HASTA 2 DÍAS ANTES, SE DEVOLVERÁ EL IMPORTE COMPLETO. 

 

@