Skip to main content

kintsugi I
Gres, porcellana, cendra fosa, òxid
de coure i or. Torn. Cocció amb llenya.
23cm x 16cm

“Aquí no importa tant el que l’enteniment capta, sinó el que el sentiment sent”
Immanuel Kant: Observacions sobre el sentiment del bell i el sublim (1764)

Peces cuites al forn de llenya durant dies i nits, que s’han trencat durant la cuita, per un impacte o per algun dels molts atzars amb què la vida colpeix.
Els fragments s’han guardat durant anys per la seva bellesa intrínseca. Ara, amb el kintsugi, reneixen a una vida enriquida per les cicatrius del passat, que es converteixen en fonts, en rius, en paisatges d’or que tenen sentit per si mateixos, i en el context de la peça que els acull.

kintsugi II
Gres, porcellana, cendra fosa i or.
Torn. Cocció amb llenya.
22cm x 13cm

kintsugi III
Gres, porcellana, cendra fosa i or.
Modelat. Cocció amb llenya.
12cm x 12cm

Tot just perceptibles, subtils, indeterminades, esquerdes antigues, inacabades o exposades. Cada cop de la vida es manifesta amb una forma totalment única. A través del kintsugi, les peces expressen allò que tenen de bell i distintiu, i ens apel·len a tots i cadascú de nosaltres.

kintsugi IV
Gres, porcellana, cendra fosa, i or.
Torn. Cocció amb llenya.
36cm x 31cm

Les cicatrius visibles de les peces els confereixen força i una bellesa transcendent: una sensibilitat estètica molt pròpia de la tradició oriental, la mirada de la qual descobreix qualitats profundes i commovedores en allò que a occident es consideren defectes, signes d’envelliment, taques o imperfeccions.

Amb una gruixuda paret de porcellana, aquesta peça es va esquerdar i deformar durant la cuita. Era la segona vegada que entrava al forn, i no va resistir les altes temperatures sostingudes durant hores. El pas de la flama la va anar transformant sense arribar a trencar-la del tot. L’esquerda es va convertir en l’element central de la metamorfosi de l’objecte: d’un bell gerro de porcellana a una peça amb múltiples interpretacions poètiques.

“La nit és sublim, el dia és bell”
Immanuel Kant, op.cit

kintsugi V
Porcellana, cendra fosa i or.
Modelat. Dues coccions de llenya.
38cm x 25cm

kintsugi VI
Argila salvatge, gres, porcellana, cendra fosa i or.
Torn. Cocció amb llenya.
46cm x 18cm

“La bellesa amb un significat implícit no és aquella bellesa que el creador mostra a l’observador, sinó la que promou l’expressió de la bellesa interior de qui admira l’obra. En aquest sentit, és aquella que converteix l’observador en artista.”
L’artesà desconegut
Sõetsu Yanagi (1889-1961)

kintsugi VII
Gres, porcellana, cendra fosa,
òxid de coure i or.
Torn. Cocció amb llenya.
25cm x 12cm

“El sublim commou, el bell encanta”
Immanuel Kant, op.cit.

Existeix un delicat equilibri entre les qualitats immaterials i materials de les peces restaurades amb kintsugi: és impossible separar el seu aspecte visual de la ressonància emocional que projecten. No tornaran a ser el que eren, però el seu sentit és ara profund com no ho havia estat mai.

La passió causada per allò gran i sublim en la naturalesa, quan aquelles causes operen més poderosament, és l’esbalaïment; i l’esbalaïment és aquell estat de l’ànima en què tots els seus movi- ments se suspenen amb un cert grau d’horror. En aquest cas, la ment està tan plena del seu objecte, que no pot parar esment en cap altre, ni en con- seqüència raonar sobre l’objecte que l’absorbeix. D’aquí neix el gran poder del sublim, que lluny de ser produït pels nostres raonaments, els anticipa i ens corprèn mitjançant una força irresistible.
Edmund Burke: Indagació filosòfica sobre l’origen de les nostres idees del sublim i del bell (1757)

kintsugi VIII
Gres, porcellana, cendra fosa i or.
Torn. Cocció amb llenya.
70cm x 44cm

kintsugi K.IX
Gres, porcellana, cendra fosa i or.
Modelat. Cocció amb llenya.
12cm x 14cm

El kintsugi es va popularitzar al Japó durant el segle XVI, juntament amb el desenvolupament dels principis estètics del wabi sabi i el wabi cha, vin- culats a la cerimònia del te. Durant aquest període es conferia gran importància al tipus de recipient per prendre el te, que havia de ser senzill, humil i mostrar qualitats de profunda significació.

Convertir la desgràcia en ventura, en harmonia, en magnificència. La peça restaurada transmet la poètica del pas del temps i les vicissituds de la vida. El kintsugi és la promesa d’un futur més ric, més complex: el passat no podrà ser mai tan bell.

kintsugi X
Porcellana, ferro i or.
Modelat. Cocció de gas.
Alt. 65cm

kintsugi XI
Gres, porcellana, cendra fosa i or.
Torn. Cocció amb llenya.
64cm x 48cm

La cuita amb llenya deforma les peces, ablanides per l’excés de calor. O les esquerda, les parteix, les transforma. Aquesta peça es va trencar durant la cuita, i cada part es va anar retorçant de manera diferent, fins arribar a un encaix aparentment impossible.

Una peça de kintsugi és un mestre mut: en els moments difícils ens recorda la bellesa de la vida, i durant el camí planer ens parla de la impermanència d’aquest estat i de l’existència del sublim.

kintsugi XII
Gres, porcellana, cendra fosa i or.
Torn i modelat. Cocció amb llenya.
52cm x 19cm

kintsugi XIII
Gres, porcellana, cendra fosa i or.
Torn. Cocció amb llenya.
34cm x 40cm

La petxina és un dels elements visuals més recognoscible de la cuita amb llenya. Utilitzada per evitar que les peces quedin enganxades per la cendra fosa solidificada, marca els punts de recolzament, i sovint es converteix en el centre del paisatge que el foc dibuixa a la superfície.

Res és per sempre, i aquest era un valor reverenciat a l’antic Japó: una flor era exquisida perquè no tardaria en marcir-se, una dona era sublim perquè la seva bellesa es difuminaria. Els japonesos admiraven la glòria del pas del temps. Així mateix, el fet que una peça de ceràmica fos fràgil, la feia més preciosa encara.

“El més valuós de la vida és la seva incertesa”
Yoshida Kenko (1283-1340)

kintsugi XIV
Gres, porcellana, cendra fosa i or.
Torn. Cocció amb llenya.
52cm x 39cm

kintsugi XV
Porcellana, cendra fosa, ferro i or.
Modelat. Cocció amb llenya.
64cm x 40cm

Vaig aprendre kintsugi a Osaka el 2012, a un petit taller, amb un mestre tradicional de les arts de la laca. Vaig comprendre que el kintsugi és molt més que el que es veu: és un art íntim, evolutiu, carre- gat de metàfores indefugibles. Un renaixement que converteix un objecte en una icona que enllaça ruptura i continuïtat, fragilitat i resiliència.

“Allò veritablement sublim eleva la nostra ànima, com si fos quelcom instintiu i exultant de dignitat”
Longino (siglo I): Del sublim

El kintsugi converteix peces de ceràmica en metàfores que traspassen la frontera de la bellesa per entrar en el territori del sublim: transcendent, commovedor, amb un sentit profund més enllà de l’immanent del material i la seva forma.

kintsugi XVI
Gres, porcellana, cendra fosa i or.
Torn. Cocció amb llenya.
31cm x 32cm

Caterina Roma © 2024